ترکه و لره داشتن با هم حرف می زدن: لره: تو کجا به دنیا اومدی؟ ترکه: تو بیمارستان!! لره: آخی مریض بودی؟
************ ***


یه روز یه رشتیه با یه تركه با یه تهرانیه با یه آمریكاییه با یه آبادانیه با یه اصفهانیه با یه مكزیكی با من تصمیم گرفتیم بذاریمت سر كار
************ ***
 
توخیلی خوشكلی توخیلی ماهی من همیشه به توحسودی كردم
.
.
ولی من چی من یه خالی بندم
************ ***
 
یه تركه میره خاستگاری دختره سیبیل داشت به دختره می گه شما چرا سیبیل دارین دختره میزنه زیره گریه تركه كه می خواد دل داری بده می گه مرد كه گریه نمی كنه!!!!
************ ***
 
روزی یك پسررشتی میره سربازی وقتی برمیگرده باباش بهش میگه پسرم برات زن گرفتیم اینم بچه ات
************ ***
 
یكروز ملا نصرالدین خرش گم میشه شروع میكنه خدارا شكر كردن ازش میپرسن واسه خدا راشكر میكنی میگه واسه اینكه چون من با خر نبودم وگرنه من هم گم میشدم
************ ***
 
رشتی بچه دار نمی شده:تابلو میزنه دم خانشون توش نوشته بوده به یاری سبزتون نیازمندیم
************ ***
 
یكروز یك تركه از زمین دگمه پیدا میكنه میبره خیاط میگه بیا اینو واسم كت شلوار بدوز
************ ***
 
اصفهانی خونش اتیش میگیره به اتیش نشانی اس ام اس میزنه مئ نویسه به این شماره كه افتاده زنگ بزنین تا نشونی روبدم!!!!
************ ***
 
زن به شوهرش میگه : دوست داشتی من مثل دفتر یادداشت همیشه پیشت می شدم ؟ شوهرش میگه : كاش مثل سررسید می شدی و هر سال عوضت میكردم.
************ ***
 
تركه باباش می میره , شب هفتش شلوغ می شه برای چهلمش بلیط فروشی می كنه
************ ***
 
تركه داشته نوار خالی گوش میكرده گریه میكرده بهش میگن چرا گریه میكنی؟ میگه دلم واسه خوانندش میسوزه لال بوده
************ ***
 
به یه تركی میگن با نخ سوزن جمله بساز میگه من همه فوتبالیستها رو دوست دارم نخ سوزن علی دایی
************ ***
 
از یه تركه می پرسن: چه غذائی رو بیشتر دوست داری ؟ جواب میده: شله زردی كه سفت و سفید باشه !
************ ***
 
یه روز از یك معتاد سوال میكن كه امام اولت كی هست میگه بابا من اژ كجا بدونم بهش میگن همون كه شمشیر داشت خوب میجنگید معتاده میگه ژوروهست
************ ***
 
به غضنفر میگن چهارده معصوم رو میشناسی؟میگه:آره. میگن اسم ببر. میگه: به اسم نمی شناسم به قیافه می شناسم.
************ ***
 
خدا زمین و آسمان را آفرید گفت: چه زیباست
مرد را آفرید گفت: چه زیباست
زن را آفرید گفت: عیب نداره آرایش میکنه خوشگل میشه
************ ***
 
روز قیامت خبر میدن همه حیونا برن بهشت . غضنفر هم سرشو میندازه پاین میره. میگن هی! تو کجا؟ تو انسانی؟ میگه:اول که همه بهم میگفتن خر، حالا که به اینجا رسید شدیم آدم
************ ***
 
غضنفر زن سبزه میگیره، سیزده به در گره اش میزنه.
************ ***
 
به یكی میگن با اختاپوس جمله بساز میگه اوخ تا پوستم نسوخته برم تو سایه
************ ***
 
یه مورچه میره تاخون بده می پرسن چند سی سی خون میدی
میگه سی سی می سی رو ولش كن بشكه بیار پرش كن
************ ***
 
تركه مهم میشه زیرش خط میكشن تو امتحان میاد
************ ***
 
به یه قزوینی میگن : بهترین خاطرت چیه . میگه : شب بود
بچه بود . میگن بد ترین خاطرت چی بود میگه: شب بود بچه بودم
************ ***
 
به یه تركه میگن ادای آمبولانس در بیار میگه :گلدیم گلدیم...
************ ***
 
سه تا خل میرن عروسی دو تاشون مرقصن یكی دیگه میگه سبز زرد قرمز سبز زرد قرمز بهش میگن چرا اینجوری میكنی میه اخه من رقص نورم
************ ***
 
اردبیل زلزله میاد تركه زنگ میزنه مسئولیتشو به عهده میگیره
************ ***
 
تركه میگن كه چرا باسن تو خاكیه میگه پس میخواستی اسفالت باشه
************ ***
 
یك روزسیرباپیازدعواش میشه سیرمیگه هیف كه سیرم وگرنه می خوردمت.
************ ***
 
به یه پیرزن 200 ساله میگن چه ارزویی داری میگه 6 سال دیگه عمر كنم بشم 206 جوونا سوارم بشن
************ ***
 
یه تركه باغش روباخونه یه همشهریش معاوضه كرده بود، ولی به این شرط كه چاه اب باغش رو( بعلت گوارا بودن ابش !)، باخودش به خونه جدیدش ببره !
************ ***
 
یه یه تركه داشته با قطار می رفته مشهد به اونیكه صندلی روبرو نشسته بوده میگه زیارت قبول .
************ ***
 
یه روز یه دختره واسه یه بسیجیه بوس می فرسته بسیجیه جا خالی می ده می گه :یا زهرا
************ ***
 
شباهت زن دوم با انرژی هسته ایی
1)
هر دو حق مسلما ماست
2)
مخفیانه باید صورت گیرد
3)
وقتی مشخص شد جنگ می شه
************ ***
 
به معتادی گفتن با 45و46و47و48جمله بساز میگه چلا پنجه میكشی؟چلا شیشه میشكنی؟چلا هف نمیزنی؟چلا هشتی نالاحت؟
************ ***
 
یه روزبه رشتییه میگن چرادوتازن گرفتی میگه یه وقت دیدی مهمون اومد
************ ***
 
یه روز به یه ابادانی میگن كجایی هستی میگه ها ولك از لهجم نفهمیدی تهرانیم؟
************ ***
 
تركه تو مسابقه بیست سوالی شركت میكنه، قبلش بهش میگن جواب بیسكویته، ولی تو همون اول نگو، اولش یه چند تا سوال كن كه ضایع نشه. تركه میگه باشه و میره تو مسابقه، میپرسه: آقا، یك كویته؟! یارو میگه: نه. میگه: دوكویته؟ همینجوری میگه تا میرسه به نوزده كویت! یارو میگه: من یه راهنمایی بهتون میكنم، با چایی هم میخورنش. تركه میگه: آاااهان پس بگو، ‌قنده؟!