پاک کردن لکه های لباس در خشک شویی ها

در خشک شویی ها برای از بین بردن لکه های روغن و چربی از حلالی به نام تتراکلرو اتن  استفاده می شود. اشتعال ناپذیری ، فرار بودن و امکان استفاده ی دوباره از ویژگی این حلال است. در این عمل ابتدا لکه شل می شود سپس با فشار زیاد برداشته می شود.