نام:

بنزوئیل کلراید

Benzoyl chloride

نام دیگر:

بنزوئیک اسید کلرید

Benzoic acid chloride

شکل مولکول:

 

فرمول مولکولی:

C6H5COCl

جرم مولکولی (گرم بر مول):

140.57

نقطه ذوب (درجه سانتیگراد):

-0.6

درجه احتراق (درجه سانتیگراد):

 

چگالی (گرم بر سانتیمتر مکعب):

1.21

حالت:

مایع

رنگ:

بدون رنگ

pH:

2

حلالیت در آب (گرم بر لیتر در 20درجه سانتیگراد):

 

خطرات:

خورنده