نام:

استیل سالیسیلیک اسید (آسپرین)

Acetylsalicilic acid

نام دیگر:

استوکسی بنزوئیک اسید

Acetoxybenzoic acid

شکل مولکول:

 

فرمول مولکولی:

C9H8O4

جرم مولکولی (گرم بر مول):

180.15

نقطه ذوب (درجه سانتیگراد):

136

تجزیه حرارتی (درجه سانتیگراد):

140

چگالی (گرم بر سانتیمتر مکعب):

1.35

حالت:

جامد

رنگ:

بدون رنگ

pH:

~3.5

حلالیت در آب (گرم بر لیتر در 20درجه سانتیگراد):

3

خطرات:

مضر